Back
Yurisma del Carmen K

Yurisma del Carmen K.

Η συνεργασία μας κατά την διάρκεια των σπουδών στο προπτυχιακό πρόγραμμα του ΕΑΠ “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών “υπήρξε απλά άψογη και ανθρώπινη, ήταν μια σημαντική βοήθεια καθώς λόγω φόρτου εργασίας δεν θα ήταν απλός όλος αυτός ο δρόμος μέχρι να πάρω το πτυχίο στην Πάτρα. θα ήθελα την καθοδήγηση σας και πάλι ώστε να φτάσω στον νέο μου στόχο που είναι Ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος “Στρατηγική Διοίκηση με 2 ειδικεύσεις”