Back

Η χρησιμότητα ενοτήτων νομικού και πολιτικού περιεχομένου στα προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η ιδέα για τη δημιουργία του παρόντος άρθρου προκλήθηκε από μια απορία που ακούω συχνά από μερίδα φοιτητών του προγράμματος της ΔΕΟ (Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών): γιατί πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά; πού θα μας χρησιμεύσουν;, αναφερόμενοι στις ενότητες ΔΕΟ10 και ΔΕΟ24 του εν λόγω προγράμματος, ενότητες νομικού και πολιτικού περιεχομένου αντίστοιχα. Παρόλο που γνώριζα την απάντηση, σκέφτηκα πρώτα να προβώ σε μια διαδικτυακή αναζήτηση για να επιβεβαιώσω ότι το 85% των προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων της χώρας περιλαμβάνει ενότητες με αντικείμενο διάφορους τομείς δικαίου και το 65% των ίδιων προγραμμάτων ενότητες με αντικείμενο τη δημόσια διοίκηση.

Γιατί, λοιπόν, συμβαίνει αυτό; Για να «βολευτούν» περισσότεροι καθηγητές στο εκάστοτε πρόγραμμα και να αυξήσουν το εισόδημά τους; Για να λάβει περισσότερα χρήματα το εκάστοτε πανεπιστημιακό ίδρυμα; Για να ταλαιπωρούνται οι φοιτητές;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να ειπωθεί το εξής: όταν δομείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, εκείνο που μελετάται περισσότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πώς θα ωφεληθεί περισσότερο ο φοιτητής/εκπαιδευόμενος και όχι ποια συμφέροντα θα προκύψουν για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους (δυστυχώς πολλές είναι οι καταστάσεις και τα γεγονότα που μας έχουν μετατρέψει σε συνωμοσιολόγους και στην αντίληψη ότι όλοι οι γύρω μας δρουν με γνώμονα το κέρδος και μόνον αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης).

Δεύτερον, η αναγκαιότητα αποκόμισης βασικών νομικών γνώσεων από τους φοιτητές προγραμμάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων βασίζεται σε ένα και ουσιαστικό επιχείρημα: ως πολίτης ενός κράτους φέρεις την υποχρέωση να γνωρίζεις πώς λειτουργεί το κράτος αυτό, δηλαδή σε ποιες αρχές βασίζεται, τα όργανα που ασκούν εξουσία και το όριο των αρμοδιοτήτων τους, οι δικές σου υποχρεώσεις ως πολίτης, ο τρόπος και το όριο δράσης σου, οι τρόποι προστασίας των δικαιωμάτων σου όταν αυτά παραβιάζονται, πώς επηρεάζεσαι από τη δράση των οργάνων εξουσίας, ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για την προστασία των δικαιωμάτων σου…συμφωνώ, φαίνονται πολλά…«αυτή είναι δουλειά των δικηγόρων»…ΟΜΩΣ, δεν θα ένιωθες ότι, γνωρίζοντας έστω ένα μέρος από τα παραπάνω, αποκτάς τον έλεγχο της προσωπικής σου δράσης όταν ιδρύεις/διαθέτεις μια επιχείρηση, επιθυμείς την επέκταση της επιχειρηματικής σου δραστηριότητας στο εξωτερικό, επιδιώκεις να προσλάβεις προσωπικό, εργάζεσαι σε μια δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση και ευθύνεσαι για τη δράση σου σε αυτή, καθώς και όταν έχεις το δικαίωμα του εκλέγειν και επιλέγεις ποιοι θα αποφασίζουν για το κράτος που ζεις; Υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία για όλους και κυρίως για όσους στερούνται ελεύθερου χρόνου από την παροχή επιστημονικά καταρτισμένης βιβλιογραφίας στο πλαίσιο ενός οικονομικού προγράμματος, όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων;

Τρίτον, η απόκτηση πολιτικών γνώσεων δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί υποχρεωτική· αποτελεί, όμως, μια ευκαιρία σχηματισμού αντίληψης για τα πολιτικά τεκταινόμενα στη χώρα σου αλλά και στο εξωτερικό. Τι είναι η πολιτική που ασκούν οι κυβερνώντες; Ποια διαδικασία ακολουθείται για την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών; Ποιος είναι ο ρόλος των διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εθνικές δημόσιες πολιτικές στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης; Μετά την οικονομική κρίση, πώς επηρεάστηκαν τα στάδια κατάρτισης και ελέγχου του κρατικού προϋπολογισμού; Αποκτώντας, λοιπόν, γνώσεις για το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές κλίμα και τους παράγοντες διαμόρφωσής τους, είσαι σε θέση να εξηγήσεις διάφορες πολιτικές κινήσεις και να προγραμματίσεις μελλοντικές επιχειρηματικές σου κινήσεις.

Βέβαια θα υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι για το βασικό μας ζήτημα…το παρόν άρθρο αποτελεί μοναχά μια απόπειρα για αλλαγή του τρόπου σκέψης μας και συνειδητοποίησης της αναγκαιότητας αποκόμισης βασικών νομικών και πολιτικών γνώσεων. Η γνώση είναι δύναμη, να το θυμάστε!

Συντάκτης: Μιχαηλίδου Χριστίνα – Μαρία (καθηγήτρια Open Studies)