ΔΕΟ10 – Αστικό Δίκαιο

20,00 

Παρουσίαση εννοιών και κανόνων που σχετίζονται με τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, από την έναρξη της ζωής τους (για τα φυσικά πρόσωπα) και από την ίδρυσή τους (για τα νομικά πρόσωπα) μέχρι τον θάνατό τους ή τη λήξη/διάλυσή τους αντίστοιχα.

Κωδικός προϊόντος: ops-004 Κατηγορία: