Η ομάδα καθηγητών μας σας προσφέρει υποστήριξη στην εκπόνηση των εργασιών σας μέσω διορθώσεων – υποδείξεων για βελτίωση του περιεχομένου, με βοήθεια στην ανεύρεση ή τον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας και σε ό,τι άλλο εσείς χρειαστείτε ώστε να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα τόσο από πλευράς απόκτησης γνώσεων όσο και από πλευράς βαθμολογίας. Επίσης, υπάρχει υποστήριξη και κατευθύνσεις στον τρόπο με τον οποίο συντάσσεται μια σωστή εργασία, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού περιεχομένου (δομή, διαμόρφωση εικόνας κλπ.).

Για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να μας στείλετε το θέμα της εργασίας σας στο email  info@openstudies.gr και θα σας κάνουμε την πρότασή μας για τον καλύτερο και πιο οικονομικό τρόπο υποστήριξής σας.