Back

Γενικοί όροι

Ταυτότητα της επιχείρησης

Το Openstudies είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που λειτουργεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.openstudies.gr υπό την ευθύνη της επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΊΑ: Μιχαηλίδου Ε. Ζωγράφος Δ. ΟΕ

ΑΦΜ: 800982343

ΔΟΥ:  Αμαρουσίου

ΕΔΡΑ: Ερμού 5 – Μαρούσι

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 2112144900 – 6981059977

 

Όροι χρήσης

Η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος www.openstudies.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων, όπως περιγράφονται παρακάτω. Ο χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του openstudies.gr. Σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, διαφορετικά η χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως όλους τους όρους χρήσης του παρόντος.

Όροι και μεταβολές

Το openstudies.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς τους  όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών για αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Ακόμα, το openstudies.gr έχει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας παρουσίασης ή περιγραφής οποιασδήποτε υπηρεσίας, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα

Το openstudies.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή εξ αιτίας διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας ή εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Ευθύνη χρηστών

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του openstudies.gr , όπου και εφόσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί: α) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το openstudies.gr  στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) να διατηρεί και ενημερώνει με επιμέλεια τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ενημερωμένα πλήρως, ακριβή αλλά και  έγκυρα.

Οι χρήστες του openstudies.gr δηλώνουν και αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή παραβιάζει οποιαδήποτε επωνυμία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την ευθύνη για αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή στο openstudies.gr ή/και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

Εγγραφή μέλους και δημιουργία λογαριασμού

Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το openstudies.gr  λαμβάνει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα το λογαριασμό τους (user account) και ευθύνονται αποκλειστικά για τη σωστή χρήση του λογαριασμού τους,

Το openstudies.gr  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους παρόντες όρους.

Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την επιχείρηση openstudies για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας με e-mail στο info@openstudies.gr ή στο τηλ. Επικοινωνίας 2112144900

Περιορισμός Ευθύνης

Το openstudies.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις υπηρεσίες που διαθέτει με την παρουσίαση περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές ή χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ταυτόχρονα, δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας κλπ), οι οποίες ενδέχεται να  προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία ή/και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της, στις οποίες προβαίνει ο χρήστης με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος, και ρητά δηλώνει ότι δεν φέρει οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Οι χρήστες-πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το openstudies.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.

Παράδοση των αγορών σας

Tο openstudies.gr αναλαμβάνει την ηλεκτρονική αποστολή των υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις διαπιστωθεί η πραγματοποίηση της πληρωμής. Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατό να σας αποστείλουμε την παραγγελία εντός του προκαθορισμένου χρόνου,  θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Συνιστάται να δηλώνετε ως ηλεκτρονική διεύθυνση παραλαβής τη διεύθυνση εκείνη στην οποία έχετε άμεση πρόσβαση.

Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας είναι δυνατή μόνο στις εξής περιπτώσεις :

 1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών σας πατώντας στο κουμπί «διαγραφή» και μετά «ενημέρωση». Παράλληλα, μπορείτε να μεταβάλετε την ποσότητα των προϊόντων που έχετε επιλέξει σε μηδέν.
 2. Όταν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά ΔΕΝ έχει αποσταλεί από εμάς. Μπορείτε να καλέσετε στον αριθμό επικοινωνίας 2112144900 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας ή μέρους αυτής ή ακόμα και την προσθήκη άλλων υπηρεσιών.
 3. Σε περίπτωση που επιθυμείτε ακύρωση ήδη τιμολογημένης παραγγελίας, αυτή δε θα μπορεί να ακυρωθεί αν έχει φύγει για αποστολή.
 4. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής – χρεωστικής κάρτας, όπου η χρέωση και η αποστολή γίνεται άμεσα και αυτόματα, η ακύρωση και η επιστροφή των χρημάτων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί.

 

Τιμές των πωλούμενων Προϊόντων

Οι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών της ιστοσελίδας είναι τιμές λιανικής και ΟΧΙ χονδρικής πώλησης και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α., η συνολική τιμή προκύπτει μετά την επιλογή της υπηρεσίας κατά την εξέλιξη των τεχνικών σταδίων της παραγγελίας, σε κάθε περίπτωση πριν την σύναψη της παραγγελίας, και η αποθήκευση των ανωτέρω είναι δυνατή απ’ ευθείας από την ιστοσελίδα μας. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών των προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, μία τέτοια ανατιμολόγηση των προϊόντων δεν θα επηρεάζει τις ήδη επιβεβαιωμένες παραγγελίες, τις οποίες έχει αποδεχθεί η επιχείρηση. Oι αναγραφόμενες τιμές των υπηρεσιών ισχύουν για αγορές από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι τιμές των προϊόντων για αγορά μέσω του φυσικού μας γραφείου ενδέχεται να διαφοροποιούνται. Η  συναλλαγή θα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί μόνο μετά την αποστολή γραπτής ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης και αποδοχής από την επιχείρηση.

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Tο openstudies.gr αποτελεί τον μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων όλων των περιεχομένων (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, εμπορικά σήματα και γραφικά) που δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του. Η χρησιμοποίηση εικόνων ή λογοτύπων τρίτων, κατοχυρωμένων ως σήματα, γίνεται κατόπιν άδειας των κατόχων τους. Η αναπαραγωγή, αντιγραφή, μεταφορά και χρήση του συνόλου ή και μέρους εκ των περιεχομένων της ιστοσελίδας του openstudies.gr με οποιονδήποτε τρόπο επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη άδεια των κατόχων και την υποχρεωτική αναφορά της πηγής. Προστατεύεται από την ελληνική και διεθνή Νομοθεσία περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων και δηλώνεται ότι οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (EU) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση αυτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 95/46/EC ((UE.L Journal of Laws No. 119, item 1), εφεξής καλούμενος και «GDPR» (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ), καθώς και τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Προσωπικά Δεδομένα νοούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής καλούμενα «Προσωπικά Δεδομένα»). Το openstudies.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τα συμφέροντα και τα δεδομένα των υποκειμένων, και ιδιαιτέρως να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα που συλλέγονται από τον ίδιο:
– Υπόκεινται σε νόμιμη, δίκαιη και διαφανή για το υποκείμενο των δεδομένων επεξεργασία,
– Συλλέγονται για συγκεκριμένους, ρητώς προσδιορισμένους και νόμιμους σκοπούς, δεν υπόκεινται δε σε περαιτέρω επεξεργασία, η οποία δεν συνάδει με τους ανωτέρω σκοπούς,
– Είναι επαρκή, σχετικά και περιορίζονται στους αναγκαίους σκοπούς για τους οποίους υφίστανται τη σχετική επεξεργασία,
– Είναι ορθά και ενημερωμένα, όπως απαιτείται,
– Διατηρούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναγνώριση του υποκειμένου αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετήσουν το σκοπό για τον οποίο υπέστησαν επεξεργασία,
– Υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται μέσω των απαιτούμενων τεχνικών μέτρων και οργανωτικών δομών, επαρκής ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία.
Δεν διαθέτουμε προς πώληση τα προσωπικά σας δεδομένα σε κανέναν και τα μοιραζόμαστε μόνο με τρίτους που διευκολύνουν την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.
Επεξεργασία και είδος προσωπικών δεδομένων
α) Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Το openstudies.gr θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη-πελάτη, όπως αυτά δηλώνονται από τον ίδιο κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του και στην παραγγελία του στην φόρμα καταχώρισης στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη παραγγελία του μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
β) Είδος Προσωπικών Δεδομένων : Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που θα πρέπει να παρέχει κάθε χρήστης-πελάτης προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας είναι τα εξής:

 • Το πλήρες ονοματεπώνυμο του
  Η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
  • Η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας
  • Τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο)
  • Ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας

Το είδος των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται το openstudies.gr ανά σκοπό επεξεργασίας είναι τα εξής:
i. Για την εκτέλεση της σύμβασης (για να μπορεί, δηλαδή, ο χρήστης-πελάτης να ολοκληρώνει τις παραγγελίες του):
• Το πλήρες ονοματεπώνυμο
• Την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη/πελάτη
• Τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο) τον αριθμό ενός τηλεφώνου επικοινωνίας
• Προϊόντα που αγοράστηκαν
• Ιστορικό παραγγελιών

Ο χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης παραγγελίας και παράδοσης των προϊόντων και υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη-πελάτη για την συγκεκριμένη αυτή επεξεργασία.
ii. Για ανάλυση της εξατομικευμένης καταναλωτικής συμπεριφοράς του χρήστη-πελάτη με σκοπό την αποστολή σε αυτόν επικοινωνίας με προσωποποιημένες προσφορές για τις υπηρεσίες ανάλογα με τις προτιμήσεις του.
iii. Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο εκτός από τον χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, που ορίζει ως παραλήπτη, για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία openstudies.gr για το σκοπό και μόνο της παράδοσης σε αυτό, των σχετικών προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του προσώπου αυτού έναντι του openstudies.gr
Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται σε αποθηκευτικά μέσα της εταιρείας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
iv. O χρήστης-πελάτης ενημερώνεται επίσης ότι για την επικοινωνία του openstudies.gr με αυτόν, στο πλαίσιο του άρθρου 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006, επεξεργάζεται τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτός έχει δηλώσει.
γ. Αποδέκτες δεδομένων: Για τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε αποδέκτη, οι αποδέκτες των δεδομένων του χρήστη-πελάτη δύνανται να είναι:
i. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του openstudies.gr.
ii. Οι φορολογικές κλπ ελεγκτικές αρχές σε περίπτωση σχετικού ελέγχου

δ) Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων: Κάθε χρήστης-πελάτης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:
i) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται το openstudies.gr,
ii) το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του,
iii) το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των προσωπικών του δεδομένων,
iv) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, και
v) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων του.
Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε και για οιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών του δεδομένων εκτελείται με βάση τη συγκατάθεση του, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Σε περίπτωση άσκησης οιουδήποτε εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων το openstudies.gr θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος εντός (1) ενός μηνός από την υποβολή του. Σε αυτή την περίπτωση το μέλος ενημερώνεται ότι τα ελάχιστα αναγκαία από τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της.
Η διαγραφή του χρήστη-πελάτη του μπορεί να γίνει μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@openstudies.gr
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς δεν διαβιβάζονται ούτε υπόκεινται σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω. Το openstudies.gr ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :
• Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
• Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικο-ασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
• Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

Χρήση cookies
Χρησιμοποιούμε cookies (μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο) για να υποστηρίξουμε την ιστοσελίδα μας, για να παρέχουμε τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας και για να συλλέξουμε πληροφορίες. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας και να αναλύουμε πώς λειτουργούν η ιστοσελίδα και οι διαδικτυακές υπηρεσίες μας.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος: Το openstudies.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Παρακαλούμε, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σφάλμα πριν ή/και μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, να μας αποστείλετε σχετικό e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@openstudies.gr και να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2112144900

– Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο: Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει σε σχέση με τη λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας μας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλεως της Αθήνας.

Προστασία καταναλωτή

Ο πελάτης, ως «καταναλωτής», δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση κατά τρόπο ευκρινή, σαφή και κατανοητό των, κατά απαιτούμενων για την εγκυρότητα της σύναψης σύμβασης από απόσταση, στοιχείων, ήτοι:

– Της ταυτότητας και της διεύθυνσης της εταιρείας ως προμηθευτού, αφού τα στοιχεία αυτά αναγράφονται λεπτομερώς τόσο στο άρθρο 1 των παρόντων όσο και στο κάτω μέρος (footer) της αρχικής σελίδας του ιστοτόπου,

-Των ουσιωδών χαρακτηριστικών κάθε υπηρεσίας, αφού αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην υποσελίδα κάθε προϊόντος,

– Της τιμής και της ποσότητας των υπηρεσιών, η οποία αναγράφεται ευκρινώς, όπως και του περιλαμβανομένου ΦΠΑ σε αυτήν καθώς και των δαπανών μεταφοράς,

– Του τρόπου πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης, στον οποίο συγκατατίθεται πλήρως,

– Του δικαιώματός του σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση, αρκεί να δηλώνεται εγγράφως και σαφώς η βούλησή του να υπαναχωρήσει.

Τέλος, ο πελάτης ως καταναλωτής δηλώνει ότι δεν του έχει ζητηθεί καταβολή κανενός ποσού για την επικοινωνία με την επιχείρηση και ιδίως για την διαβίβαση της αποδοχής και εν γένει την σύναψη της σύμβασης.