ΔΙΤ61 Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού (6ο Εξάμηνο)

Αντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η μελέτη των πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την ανάπτυξη του τουρισμού. Μελετώνται ο ρόλος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις παραπάνω διαδικασίες, καθώς και οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που ενδεχομένως να επηρεάσουν την ανάπτυξη αυτή. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν μια εργασία εξαμήνου και να συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε τουλάχιστον 2 από τις 3 εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.