ΔΙΤ51 Τουριστική Γεωγραφία (5ο Εξάμηνο)

Αντικείμενο της ενότητας είναι η μελέτη και ανάλυση της επίδρασης του γεωγραφικού παράγοντα στην τουριστική βιομηχανία. Αναλύονται επιπλέον οι ιδιαίτεροι τομείς της κοινωνικής και οικονομικής γεωγραφίας και η ανθρωπογεωγραφία. Αναλύονται οι μέθοδοι και οι τεχνικές ανάλυσης της συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου με τη χρήση διαφόρων επιστημονικών μοντέλων.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.