ΔΙΤ43 Χρηματοοικονομική Τουριστικών Επιχειρήσεων (4ο Εξάμηνο)

Αντικείμενο της ενότητας είναι οι θεμελιώδεις αρχές της χρηματοοικονομικής στον τουριστικό κλάδο. Αναλύονται η χρονική αξία του χρήματος, οι ταμειακές ροές, οι μέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων των τουριστικών επιχειρήσεων και γίνεται σύνδεση μεταξύ κινδύνου και απόδοσης για την αξιολόγηση μετοχών και ομολόγων.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.