ΔΙΤ23 Τουριστική Νομοθεσία (2ο Εξάμηνο)

Aντικείμενο της συγκεκριμένης ενότητας είναι η νομοθεσία που ισχύει για τον ελληνικό τουρισμό, εναρμονισμένη βέβαια με τις διεθνείς συμβάσεις, καθώς και εκείνες που έχουν υπογραφεί σε πλαίσιο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, μελετώνται όσα ορίζονται για τη λειτουργία των ξενοδοχείων και των τουριστικών επιχειρήσεων, την προστασία του τουρίστα ως καταναλωτή και οι συνθήκες εργασίας. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν μια εργασία εξαμήνου και να συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε τουλάχιστον 2 από τις 3 εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.