ΔΙΤ21 Λογιστική Τουριστικών Επιχειρήσεων (2ο Εξάμηνο)

Αντικείμενο της ενότητας είναι η λογιστική παρακολούθηση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου. Αναλύονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και τα εγχώρια. Γίνεται ανάλυση των λογιστικών  καταστάσεων και των ημερολογιακών εγγραφών. Αναλύονται οι διάφορες έννοιες του κόστους.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.