ΔΙΤ12 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (1ο Εξάμηνο)

Είναι μια ενότητα η οποία εξετάζει ζητήματα σχετικά με τη διοίκηση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτές. Επίσης, εξετάζονται θέματα που αφορούν το κοινωνικό και το οικονομικό περιβάλλον, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.