ΔΙΤ11 Εισαγωγή στον Τουρισμό και την Φιλοξενία (1ο Εξάμηνο)

Πρόκειται για μια ενότητα η οποία παρουσιάζει στους φοιτητές την πολυδιάστατη έννοια του τουρισμού που παράλληλα αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο, δραστηριότητα και τομέα της οικονομία. Επίσης, παρουσιάζεται το πώς εξελίχθηκε διαχρονικά το τουριστικό φαινόμενο, ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των επιμέρους κλάδων του τουρισμού, η αναγκαιότητα της τουριστικής πολιτικής και της τουριστικής εκπαίδευσης, καθώς και των νέων τεχνολογιών.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.