ΔΗΔ63  Μεταρρυθμιστικές Τάσεις & Αλλαγή στη Δημόσια Διοίκηση (6ο Εξάμηνο)

Πρόκειται για μία θεωρητική ενότητα η οποία εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης. Το περιεχόμενο της εδραιώνεται στη θεωρία για τη διοίκηση αλλαγών. Ειδικότερα παρουσιάζεται η έννοια και τα είδη των αλλαγών, οι παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία ή την αποτυχία αυτών, οι φορείς που εμπλέκονται στην πραγματοποίηση των αλλαγών, ο ρόλος που επιτελεί η ηγεσία κλπ. Απαιτείται η εκπόνηση δύο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μιας εκτενέστερης γραπτής εργασίας.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.