ΔΗΔ62  Λογιστική του Δημόσιου Τομέα (6ο Εξάμηνο)

Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση της λογιστικής του δημόσιου τομέα με εμβάθυνση στο σύστημα της διπλογραφικής λογιστικής παρακολούθησης των συναλλαγών του δημόσιου τομέα, του προϋπολογισμού και των λογιστικών συστημάτων του δημόσιου τομέα. Αναλύεται η λογιστική επενδύσεων και επιχορηγήσεων, καθώς και η Λογιστική Κεντρικής Κυβέρνησης.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.