ΔΗΔ61  Θεσμοί και Πολιτικές Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (6ο Εξάμηνο)

Πρόκειται για μια θεωρητική ενότητα με αντικείμενό της τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις κατηγοριοποιήσεις τους (ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά), ενώ κάθε κατηγορία δικαιώματος εξετάζεται ξεχωριστά. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν μια εργασία εξαμήνου και να λύσουν δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.