ΔΗΔ53  Διοίκηση Έργων (5ο Εξάμηνο)

Πρόκειται για μία ενότητα η οποία συνδυάζει πρακτικό και θεωρητικό μέρος. Έτσι, γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές της διοίκησης έργων, στον τρόπο με τον οποίο τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται, στον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζονται, οργανώνονται αλλά και ελέγχονται τα έργα. Επίσης, οι πρακτικές εφαρμογές αφορούν τη δικτυωτή ανάλυση, τη βελτιστοποίηση στο χρονικό προγραμματισμό των έργων, στον οικονομικό και νομικό έλεγχο της πορείας τους κλπ. Απαιτείται η εκπόνηση δύο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μιας εκτενέστερης γραπτής εργασίας.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.