ΔΗΔ51  Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακές Ανισότητες  (5ο Εξάμηνο)

Πρόκειται για μια θεωρητική ενότητα με βασικό της αντικείμενο τις ανισότητες που υφίστανται σε περιφερειακό επίπεδο, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα μέσα και τους φορείς άσκησής της. Οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν μια εργασία εξαμήνου και να λύσουν δύο εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.