ΔΗΔ42  Ηθική και Δεοντολογία στη Δημόσια Διοίκηση  (4ο  Εξάμηνο)

Η θεωρητική αυτή ενότητα παρουσιάζει το πλαίσιο των βασικών αρχών της ηθικής και της δεοντολογίας στη Δημόσια Διοίκηση. Οι αρχές αυτές  εδραιώνονται με βάση το Σύνταγμα, το διοικητικό δίκαιο και τη νομοθεσία καθώς και κώδικες δεοντολογίας και ηθικής που αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους. Στο πλαίσιο της ενότητας, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται σε κείμενα όπως ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς κλπ. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ενέργειες και δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση εκδηλώσεων διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση. Απαιτείται η εκπόνηση δύο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και μιας εκτενέστερης γραπτής εργασίας.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.