ΔΗΔ41  Διεθνής Πολιτική Οικονομία   (4ο  Εξάμηνο)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η λειτουργία του διεθνούς οικονομικού συστήματος, του διεθνούς εμπορίου και των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Αναλύονται οι διαστάσεις της οικονομικής δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ παρουσιάζεται η διεθνής χρηματοοικονομική και νομισματική αγορά και οι διεθνείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τέλος, αναλύεται η πορεία προς την ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση και εξετάζονται ενεργειακά ζητήματα και η διεθνής μετανάστευση.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.