ΔΗΔ32  Αρχές Δημόσιας Οικονομικής (3ο  Εξάμηνο)

Η ενότητα αναλύει τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς και τις κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομική δραστηριότητα και αναλύονται οι θετικές και οι αρνητικές εξωτερικές επιδράσεις, η θεωρία των δημοσίων αγαθών και γενικά ο δημόσιος τομέας της οικονομίας.  Επιπλέον παρουσιάζεται το φορολογικό σύστημα και οι λόγοι της κοινωνικής ασφάλισης. Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι σύγχρονες δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα κύρια μεγέθη του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.