ΔΗΔ23  Βασικές Αρχές Διοίκησης (2ο  Εξάμηνο)

Πρόκειται για μία θεωρητική ενότητα η οποία παρουσιάζει βασικά ζητήματα της διοίκησης των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις βασικές θεωρίες της διοικητικής επιστήμης, στις βασικές λειτουργίες του management (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος), στις ικανότητες που πρέπει να χαρακτηρίζουν τα διοικητικά στελέχη, στις βασικές διαστάσεις της ηγεσίας και της παρακίνησης, καθώς και σε ζητήματα που εντάσσονται στο πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι εργασίες που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του έτους αποσκοπούν στο να φέρουν τον φοιτητή σε επαφή με την εφαρμογή των ανωτέρω θεωρητικών ζητημάτων στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Το υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην παρούσα φάση, καθώς τα διδακτικά εγχειρίδια του ΕΑΠ στην εν λόγω ενότητα αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (εξάμηνο). Επικοινωνήστε μέσω mail στο info@openstudies.gr για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητα και την αποστολή του επικαιροποιημένου υλικού από τον αρμόδιο καθηγητή.