Back

ΔΗΔ22  Ποσοτικές Μέθοδοι (2ο  Εξάμηνο)

Πρόκειται για μία πρακτική ενότητα υψηλής δυσκολίας, η οποία συνδυάζει στοιχεία που αφορούν τόσο την επιχειρησιακή στατιστική όσο και τα επιχειρησιακά μαθηματικά. Στο πεδίο της στατιστικής γίνεται παρουσίαση της περιγραφικής στατιστικής (στατιστικά μεγέθη σε ομαδοποιημένα και μη ομαδοποιημένα δεδομένα), των πιθανοτήτων και των βασικών κατανομών (κανονική, διωνυμική, poisson), των ελέγχων υποθέσεων και των διαστημάτων εμπιστοσύνης. Αναφορικά με τα επιχειρησιακά μαθηματικά έμφαση δίδεται στην επίλυση εξισώσεων, στην παραγώγιση συναρτήσεων, στα όρια, στις οικονομικές συναρτήσεις και τη βελτιστοποίηση αυτών.  Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν τρεις εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι οποίες είναι υψηλής δυσκολίας.