Back

Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου

Πρόκειται για μια ενότητα επιλογής, η οποία επιλέγεται έναντι της ΔΕΟ44. Είναι μια ενδιαφέρουσα και σχετικά εύκολη ενότητα η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στην ενότητα ΔΕΟ31. Αρχικά εξετάζονται ζητήματα που αφορούν τις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου με έμφαση σε συναλλαγματικά θέματα (Τόμος Α). Έπειτα εξετάζονται θέματα που αφορούν τα αξιόγραφα και τις επενδύσεις σε αυτά, με έμφαση στα ομόλογα και τις μετοχές (Τόμος Β). Ακολουθεί η εξέταση ζητημάτων σχετικών με τη διαχείριση χαρτοφυλακίων, τη σύνθεση τους, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων κλπ. (Τόμος Γ). Τέλος, παρουσιάζεται ένα νέο πεδίο που αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά διαχειρίζονται τους επιμέρους κινδύνους, με έμφαση στον κίνδυνο επιτοκίου (Τόμος Δ).