Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική

 

Πρόκειται για μια θεωρητική ενότητα με αρκετές απαιτήσεις από τους φοιτητές, οι οποίοι πρέπει όχι μόνο να κατανοήσουν σε σημαντικό βαθμό το σύνολο της διδάσκουσας θεωρίας αλλά και να μπορούν να τη συσχετίζουν με γεγονότα της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Παρουσιάζονται η θεωρία της Δημόσιας Πολιτικής (έννοια, κύκλος, μεταφορά, εξευρωπαϊσμός), του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, η ελληνική δημόσια διοίκηση, οι θεσμοί και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι σήμερα, οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι ιδιωτικοποιήσεις, τα χαρακτηριστικά και τα στάδια του κρατικού προϋπολογισμού και η δημοσιονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης συνάμα με τον αντίκτυπο και των δύο στην ελληνική οικονομία τη χρονική περίοδο 2010-2015. Χρειάζεται ενασχόληση με την εν λόγω ενότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η οποία ενασχόληση δεν πρέπει να περιορίζεται στα συγγράμματα του ΕΑΠ (2008) αλλά και σε επιπρόσθετη βιβλιογραφία, χορηγούμενη ή μη.