Ποσοτικές μέθοδοι

Πρόκειται για μια απαιτητική πρακτική ενότητα, η οποία απαιτεί κάποιες σημαντικές βασικές γνώσεις μαθηματικών. Σκοπός της είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με βασικές έννοιες και πρακτικές που εντάσσονται στο πεδίο των οικονομικών μαθηματικών, της στατιστικής και της επιχειρησιακής έρευνας. Στο πρώτο μέρος (αντιστοιχεί στις πρώτες δύο εργασίες) παρουσιάζονται τα στοιχεία των μαθηματικών όπως η επίλυση συναρτήσεων, η παραγώγιση και η ολοκλήρωση συναρτήσεων, η βελτιστοποίηση συναρτήσεων κλπ. Στο δεύτερο μέρος (αντιστοιχεί στην τρίτη εργασία) παρουσιάζονται τα στοιχεία της στατιστικής όπως η περιγραφική στατιστική, οι κατανομές πιθανοτήτων, η γραμμική παλινδρόμηση κλπ. Στο τρίτο μέρος (αντιστοιχεί στην τέταρτη εργασία) παρουσιάζεται η επιχειρησιακή έρευνα με πεδία όπως η δικτυωτή ανάλυση, η θεωρία παιγνίων, η θεωρία των ουρών αναμονής και ο γραμμικός προγραμματισμός.

 • ΔΕΟ13 – Επιχειρησιακή Έρευνα

  Εξετάζονται μεθοδολογίες που συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα, γίνεται παρουσίαση τεσσάρων βασικών μεθοδολογιών: δικτυωτή ανάλυση, θεωρία παιγνίων, θεωρία ουρών αναμονής και γραμμικός προγραμματισμός

  30,00  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΟ13 – Οικονομικά Μαθηματικά

  Το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος της ύλης της ενότητας αφορά τα οικονομικά μαθηματικά. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε επίλυση εξισώσεων, σε παραγώγους και ολοκληρώματα, τα οποία συνδυάζονται με οικονομικές συναρτήσεις…

  40,00  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΟ13 – Στατιστική

  Παρουσίαση βασικών στοιχείων που εντάσσονται στο πεδίο της στατιστικής και αφορούν την περιγραφική στατιστική, τις πιθανότητες, τις κατανομές πιθανοτήτων και την παλινδρόμηση που εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της οικονομετρίας.

  30,00  Διαβάστε περισσότερα
 • ΔΕΟ13 – Υπόδειγμα 1ης Γραπτής Εργασίας

  Παρουσιάζεται η επίλυση της 1ης εργασίας στην ενότητα ΔΕΟ13 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

  30,00  Διαβάστε περισσότερα