ΔΕΟ45 – Μέρος Α (Ηλεκτρονικό Εμπόριο)

40,00 

Το πρώτο μέρος του υλικού της ΔΕΟ45 (νέα συγγράμματα) αφορά ζητήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρουσιάζονται τα οφέλη και τα εμπόδια που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις που το υιοθετούν, οι τρόποι υιοθέτησης των επιμέρους μεθοδολογιών του ηλεκτρονικού εμπορίου κλπ.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-037 Κατηγορία: