ΔΕΟ43 – Τόμος Γ ( Πολυεθνικές Επιχειρήσεις)

20,00 

Παρουσιάζεται η έννοια της νομισματικής και οικονομικής ενοποίησης, τα στάδια της πλήρους οικονομικής ενοποίησης, οι προϋποθέσεις που έθεσε η συνθήκη του Μάαστριχτ, η δημιουργία και η εκτροπή εμπορίου και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-053 Κατηγορία: