ΔΕΟ43 – Τόμος Α (Βιομηχανική Οργάνωση)

30,00 

Παρουσιάζεται η έννοια της σύγχρονης βιομηχανικής οργάνωσης, αναλύονται οι διάφορες μορφές αγοράς , πραγματοποιείται σύγκριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των στρατηγικών που αναπτύσσουν οι επιχειρήσεις στα πλαίσια του μεταξύ τους ανταγωνισμού.

Κωδικός προϊόντος: ops-051 Κατηγορία: