ΔΕΟ42 – Μέρος Β (Έλεγχος Ποιότητας)

20,00 

Παρουσιάζονται κατά κύριο λόγο μεθοδολογίες που αφορούν τον έλεγχο της ποιότητας όπως είναι τα διαγράμματα ελέγχου (διάγραμα μέσου όρου, εύρους, ποσοστού ελαττωματικών και αριθμού ελαττωμάτων, η θεωρία και η συνάρτητη Taguchi, γίνεται αναφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας (ISO) κλπ.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-048 Κατηγορία: