ΔΕΟ41 – Τόμος Δ (Πιστωτικά Ιδρύματα και Διαχείριση Κινδύνων)

20,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ41 παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα ως προς κίνδυνο που προκύπτει από τις μεταβολές των επιτοκίων για την αξία των επιμέρους στοιχείων του ισολογισμού τους. Ειδικότερα, έμφαση αποδίδεται στην έννοια της σταθμισμένης διάρκειας (Duration).

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-046 Κατηγορία: