ΔΕΟ41 – Τόμος Γ (Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών)

20,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ41 παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε χαρτοφυλάκιο, γίνεται αξιολόγηση μεμονωμένων αξιογράφων και χαρτοφυλακίων, παρουσιάζεται το θεώρημα CAPM κλπ.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-045 Κατηγορία: