ΔΕΟ41 – Τόμος Β (Αξιόγραφα και Χρηματιστηριακές Επενδύσεις)

20,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ41 παρουσιάζονται θέματα που σχετίζονται με τα ομόλογα και τις μετοχές. Ειδικότερα εξετάζονται οι τρόποι αποτίμησης των αξιογράφων αυτών και η απόδοση που προκύπτει από την επένδυση σε αυτά

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-044 Κατηγορία: