ΔΕΟ41 – Τόμος Α (Διεθνείς Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου)

20,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ41 παρουσιάζονται ζητήματα της αγοράς συναλλάγματος όπως η ισορροπία στην αγορά συναλλάγματος και η επίδραση των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών, ο τρόπος εξασφάλισης κέρδους από συναλλαγές με ξένα νομίσματα κλπ.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-043 Κατηγορία: