ΔΕΟ33 – Τόμος Β (Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ)

20,00 

Παρουσιάζονται οι μέθοδοι με τους οποίους μπορούν οι επιχειρήσεις να διαμορφώσουν το μείγμα προβολής τους, με έμφαση στις επιμέρους διαστάσεις της διαφήμισης.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-031 Κατηγορία: