ΔΕΟ31 – Τόμος Δ (Διαχείριση Χαρτοφυλακίου)

30,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ31 γίνεται αναφορά στα ομόλογα (αποτίμηση, διάρκεια ομολόγων κλπ.), στην αποτίμηση των μετοχών καθώς και στην αξιολόγηση αξιογράφων αλλά και χαρτοφυλακίων, χρησιμοποιώντας όρους απόδοσης και κινδύνου.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-029 Κατηγορία: