ΔΕΟ31 – Τόμος Γ (Παράγωγα – Αξιόγραφα)

30,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ31 παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν την αγορά παραγώγων. Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια των παραγώγων προϊόντων και τίτλων και έπειτα εξετάζονται τόσο τα προθεσμιακά συμβόλαια (forwards & futures) όσο και τα δικαιώματα (options). Σκοπός είναι να διαφανεί τόσο ο τρόπος χρήσης τους όσο και τα οφέλη που αποκομίζουν οι επενδυτές απο τη χρήση τους.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-028 Κατηγορία: