ΔΕΟ31 – Τόμος Β (Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική)

30,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ31 γίνεται παρουσίαση των εννοιών της παρούσας και της μελλοντικής αξίας, των βασικών μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων (Καθαρή Παρούσα Αξία, Δείκτης Αποδοτικότητας, Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης), στον υπολογισμό των καθαρών ταμειακών ροών που αφορούν μια επένδυση καθώς και στον υπολογισμό του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου)

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-027 Κατηγορία: