ΔΕΟ31 – Τόμος Α (Χρήμα & Τράπεζες – Συνάλλαγμα)

20,00 

Στο μέρος αυτό της ενότητας ΔΕΟ31 γίνεται αναφορά σε θέματα που αφορούν την αγορά χρήματος, τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται το χρήμα στην οικονομία, ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών στη δημιουργία του χρήματος, καθώς και την αγορά συναλλάγματος με έμφαση στις στρατηγικές διενέργειας κερδοσκοπίας)

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-026 Κατηγορία: