ΔΕΟ25 – Τόμος Β (Λογιστική Κόστους)

40,00 

Παρουσίαση της έννοιας του Κόστους, των εκθέσεων κόστους και των μεθόδων κοστολόγησης που ακολουθούνται. Αναλύεται ο τρόπος πραγματοποίησης του επιμερισμού, του επανεπιμερισμού και του καταλογισμού των ΓΒΕ με βάση συντελεστές καταλογισμού.

Κωδικός προϊόντος: ops-024 Κατηγορία: