ΔΕΟ24 – Τόμος Γ (Εξέλιξη και θεσμοί της ΕΕ)

20,00 

Παρουσίαση της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συνθήκες), των οργάνων του οργανισμού, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό του οργανισμού, των θεωριών ολοκλήρωσης και της περιφερειακής πολιτικής στο πλαίσιο της Ένωσης.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-020 Κατηγορία: