ΔΕΟ24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α’ ΜΕΡΟΣ + ΔΩΡΟ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 1ΗΣ ΓΕ

30,00 

Πρόκειται για επαναληπτικές σημειώσεις που έχουν διαμορφωθεί μετά την προσθήκη νέου υλικού στην ενότητα ΔΕΟ24. Περιέχει τα βασικά σημεία όσων αναφέρθηκαν στην 1η ΟΣΣ. Δώρο η ενδεικτική απάντηση της 1ης εργασίας με αναφορά στα μοντέλα λήψης αποφάσεων.

Κωδικός προϊόντος: ops-161 Κατηγορία: