ΔΕΟ24 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Γ’ ΜΕΡΟΣ + ΔΩΡΟ Η ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΉ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΓΕ

30,00 

Πρόκειται για επαναληπτικές σημειώσεις που έχουν διαμορφωθεί μετά την προσθήκη νέου υλικού στην ενότητα ΔΕΟ24. Περιέχει τα βασικά σημεία όσων αναφέρθηκαν στην 3η ΟΣΣ. Δώρο η ενδεικτική απάντηση της 3ης εργασίας με αναφορά στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ και τις αναθεωρήσεις των Συνθήκων της ΕΕ.

Κωδικός προϊόντος: ops-168 Κατηγορία: