ΔΕΟ23 – Τόμος Δ (Διεθνές Μάρκετινγκ – Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ)

20,00 

Παρουσίαση θεμάτων που αφορούν το διεθνές μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Εκ πρώτοις εξετάζονται θέματα για τη διεθνή παρουσία των επιχειρήσεων με έμφαση στο προϊόν, την τιμολόγηση, την προβολή κλπ. Έπειτα γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις μπορούν να προβληθούν μέσω του διαδικτύου και τα οφέλη που αποκομίζουν απο αυτούς τους τρόπους προβολής.

Κωδικός προϊόντος: ops-017 Κατηγορία: