ΔΕΟ23 – Τόμος Γ (Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Αγορών και Διοίκηση Πωλήσεων)

20,00 

Παρουσίαση θεμάτων που αφορούν το βιομηχανικο μάρκετινγκ, δηλαδή την αγοραστική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Εξετάζονται τα κριτήρια επιλογής των βιομηχανικών προϊόντων, η αγοραστική διαδικασία, οι παράγοντες που το διαφοροποιούν από το καταναλωτικό μάρκετινγκ, η τιμολόγηση, η προβολή κλπ. Επίσης, παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τη διοίκηση των πωλήσεων, όπως οι κατηγορίες των πωλητών, η αμοιβή τους, η αξιολόγηση τους κλπ.

Κωδικός προϊόντος: ops-016 Κατηγορία: