ΔΕΟ13 – Οικονομικά Μαθηματικά

40,00 

Το πρώτο και μεγαλύτερο μέρος της ύλης της ενότητας αφορά τα οικονομικά μαθηματικά. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά σε επίλυση εξισώσεων, σε παραγώγους και ολοκληρώματα, τα οποία συνδυάζονται με οικονομικές συναρτήσεις που αφορούν το κόστος, τα έσοδα, τα κέρδη κλπ.

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-011 Κατηγορία: