ΔΕΟ13 – Επιχειρησιακή Έρευνα

30,00 

Εξετάζονται μεθοδολογίες που συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ειδικότερα, γίνεται παρουσίαση τεσσάρων βασικών μεθοδολογιών: δικτυωτή ανάλυση, θεωρία παιγνίων, θεωρία ουρών αναμονής και γραμμικός προγραμματισμός

Σύντομα διαθέσιμο

Κωδικός προϊόντος: ops-013 Κατηγορία: