ΔΕΟ10 – Εμπορικό Δίκαιο

20,00 

Παρουσίαση των αρχών και των κανόνων που διέπουν τις εμπορικές σχέσεις, των εννοιών “έμπορος”, “αθέμιτος ανταγωνισμός”, “σήμα” και των εταιριών που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο.

Κωδικός προϊόντος: ops-006 Κατηγορία: